Friday the 21st - - Hostgator Coupon

W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie odbył się Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Szpital Nowowiejski. Podczas kiermaszu wystawione zostały ozdoby świąteczne wykonane przez pacjentów terapii zajęciowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie. Kolejny raz prace plastycznie pacjentów Szpitala Nowowiejskiego spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Więcej informacji na temat kiermaszu dostępnych jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego:

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7171,kiermasz-swiateczny-w-urzedzie.html

 

 

 

 

 Od 26 listopada 2018 r. Szpital Nowowiejski rozpoczyna świadczenie nowej formy wsparcia w postaci e-Terapii – bezpłatnych konsultacji ze specjalistami przez Internet.

 Nowe funkcjonalności dostępne są pod adresem Internetowym:

 https://eterapia.szpitalnowowiejski.pl

Przygotowane narzędzie wychodzi naprzeciw potrzebom dorosłych osób potrzebujących wsparcia oraz wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w obszarze telemedycyny. Obszary w jakich przede wszystkim prowadzone są konsultacje to poradnia zdrowia psychicznego, uzależnienia od alkoholu, uzależniania od narkotyków, seksuologia oraz nerwice i lęki.

 Zachęcamy także do zapoznania się materiałami zawartymi na portalu e-Terapia. Na przygotowanej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat:

  • ·         Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • ·         Poradni Leczenia Nerwic
  • ·         Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
  • ·         Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  • ·         Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Dostępne są również artykuły, porady i zalecenia przygotowane przez specjalistów. Opracowane zostały także materiały na temat problematyki diagnozowania, przebiegu oraz metod leczenia zaburzeń, treści samopomocowe oraz zestawienia polecanej literatury.

Na portalu e-Terapia znajdą Państwo także informacje, jak osobiście skontaktować się z pracownikami Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Proponowane e-usługi powstały w wyniku realizacji przez Szpital Nowowiejski w Warszawie projektu „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” dofinansowanego w ramach Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Drugiej Osi Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

W dniu 23 listopada 2018 r. w mobilnym punkcie na terenie Szpitala Nowowiejskiego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, Fundacja Edukacji Społecznej oferować będzie darmowe, anonimowe, szybkie testy na HIV, KIŁĘ i HCV. Mobilny punkt będzie dostępny w godzinach 9.00 – 13.00.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie jest realizatorem projektu pn. „Adaptacja i walidacja skali AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) w warunkach polskich”.
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie jest realizatorem projektu pn. „Opracowanie wytycznych dotyczących diagnozowania i postępowania medycznego w stosunku do osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP)”.
Projekt zakładał opracowanie i bezpłatną dystrybucję dwóch publikacji naukowych:


1. „Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP). Poradnik dla pracowników medycznych

                                         


2. „Postępowanie w ostrych i przewlekłych następstwach używania narkotyków klubowych i nowych substancji psychoaktywnych - wskazówki kliniczne
Wersje elektroniczne obydwu publikacji są już dostępne na naszej stronie. Z ich treścią można się również zapoznać odwiedzając stronę internetową Stowarzyszenia Młody Lekarz będącego partnerem projektu https://mlodylekarz.pl/index.php/pl/

                                       

Zachęcamy do lektury.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W dniu 16 września 2018 r. Szpital Nowowiejski wziął udział w organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Pikniku rodzinnym z sercem”. Piknik odbył się w Parku Szczęśliwickim w Warszawie i był doskonałą okazją do kontaktu ze specjalistami z mazowieckich szpitali. Dodatkowo Szpital Nowowiejski przedstawił prace plastyczne terapii zajęciowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie, a także prowadził zajęcia plastyczne dla dzieci.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie,  o finansowanie realizacji zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania problemów Hazardowych, realizuje projekt pn: „H5/11 Zadanie 2.4.2. pkt. 1. Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym nowych substancji psychoaktywnych (NSP)”. 

Termin realizacji zadania od 15.05.2018r do 31.12.2018r.

Wysokość dotacji : 150.000,00 zł

DMC Firewall is a Joomla Security extension!