Friday the 21st - - Hostgator Coupon

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 sierpnia 2021 r.
Dofinansowanie: 442 576,00 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 grudnia 2020 r.
Dofinansowanie: 335 986,06 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej,
natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: ustalenia wymiaru pracy oraz liczby dni pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy dla pracowników  Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2021 – Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego – Struktura Organizacyjna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – Struktura Organizacyjna Pionu Lecznictwa

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego – Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego – Cennik usług medycznych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego – Wysokość opłat za przechowywanie zwłok po upływie 72 godzin

Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego – Zasady odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie

 

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie: czasowego zawieszenia stosowania zapisów Instrukcji IN-8.5.2-01 Postępowanie z depozytem pacjenta (wydanie VI z dnia 30.04.2021 r.), obowiązującej w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – w części dotyczącej przechowywania rzeczy wartościowych o dużych rozmiarach zewnętrznych

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 03 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenie ograniczenia w odwiedzinach pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SWZPZPOZ w Warszawie ze wzglądu na wysokie ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją planu naprawczego i innych zadań związanych z restrukturyzacją Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: ustalenia treści i wprowadzenia do stosowania w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulaminu parkingu płatnego, niestrzeżonego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie oraz ustalenia opłaty za parkowanie

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23/2021 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia metodą spisu z natury w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: powołania Rady Ordynatorów w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz ustalenia treści Regulaminu Rady Ordynatorów

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: ujednolicenia systemu czasu pracy i rozkładu czasu pracy pracowników Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 zmieniające zarządzenie nr 51/2020 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 21 października 2020 r., z późn. zm, w sprawie zasad funkcjonowania i organizacji pracy Zespołu w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie: udzielania świadczeń ambulatoryjnych w postaci sesji psychoterapii grupowej i sesji wsparcia psychospołecznego w jednostkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 4 kwietnia 2021 w sprawie: zaleceń dla rodzin/opiekunów
dostarczających paczki dla pacjentów hospitalizowanych w całodobowych oddziałach SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 4/2021.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 58/2020 z 18 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 1/2021 uchylające zarządzenie nr 50/2020 z 12 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia

Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 48/2020 dot. wstrzymania przyjęć pacjentów w trybie planowym do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie

Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2020 dot. zasad przyznawania dodatku specjalnego z tytułu świadczenia pracy w warunkach rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby zakaźnej COVID-19

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 52/2020 w sprawie zmian w organizacji pracy w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 56/2020 w sprawie czasowego zamknięcia Oddziału XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie.

Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 52/2020 - zmian w organizacji pracy w komórkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 56/2020 - czasowego zamknięcia Oddziału XVIII Terapii Uzależnień od Alkoholu ...

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 04 listopada 2020r. w sprawie: czasowego zamknięcia Oddziału XVIII Terapii Uzależnień od Alkoholu ...

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w organizacji pracy w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania i organizacji pracy Zespołu w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Zarządzenie nr 50 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy w związku ze stanem epidemii
i ryzykiem zakażenia

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 5 października 2020 r. zmieniający zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w pracy Kancelarii Ogólnej Szpitala Nowowiejskiego

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzania dodatków specjalnych dla pielęgniarek oddziałowych...

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie obowiązkowych, bezpłatnych badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla pracowników...

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 29 maja 2020 r. uchylające zarządzenie nr 24/2020 w sprawie procedury opuszczania oddziałów w celach rekreacyjnych...

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchylenia organizacji pracy w warunkach wprowadzonego stanu epidemii.

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 16. kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia środków ochrony pracowników...

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia treści i wprowadzania do stosowania procedur postępowania...

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy...

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie procedury opuszczania oddziałów w celach rekreacyjnych...

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie bezwzględnego zakazu opuszczania Oddziału...

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad doręczania paczek dla pacjentów...

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy lekarzy rezydentów...

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020...

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020...

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów...

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 360 mln zł, z czego 314,90 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

  1. wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;
  2. 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z czego  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 314,90 mln zł, blisko 30 mln zł stanowi wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł  wkład z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

 

 

 

Bardzo dziękujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za przyłbice.
Po raz kolejny dziękujemy, że pamiętacie i dbacie o nasz zespół, aby mógł jak najbezpieczniej działać w walce z wirusem.


Bardzo dziękujemy 💚 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za obdarowanie naszego Szpitala ❤️❤️❤️
Otrzymaliśmy przyłbice 😷 ❤️❤️❤️.
WOŚP, po raz kolejny dziękujemy, że pamiętacie i dbacie o nasz zespół, aby mógł jak najbezpieczniej działać w walce z wirusem. Jest moc 💪💪

❤️WOŚP❤️ Do końca świata i jeden dzień dłużej.❤️|

 

Serdecznie dziękujemy firmie Total Dry ❤️❤️❤️  (www.totaldry.pl) za ozonowanie oddziału w naszym Szpitalu.
To ogromne wsparcie 💪🏼💪🏼💪🏼.
 

Wielkie podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za przekazanie dla Szpitala maseczek oraz kapturów z maską.


Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za przekazanie maseczek trójwarstwowych, rękawiczek lateksowych, płynu do dezynfekcji rąk oraz środka do dezynfekcji powierzchni.


Serdecznie dziękujemy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych za przekazanie dla Szpitala środków ochrony osobistej.
Dostaliśmy rękawiczki jednorazowego użytku, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, maseczki, przyłbice oraz kaptury z maską.>


Dziś dotarły do naszego Szpitala maseczki od WOŚP.
Bardzo dziękujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za obdarowanie naszego Szpitala
Dziękujemy, że dbacie o nasz zespół, aby mógł jak najbezpieczniej działać w walce z wirusem.

Our website is protected by DMC Firewall!