Friday the 21st - - Hostgator Coupon

Drogie Panie
najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet
od Dyrekcji Szpitala Nowowiejskiego

 

Od 1 kwietnia 2024 do Poradni Leczenia Zaburzeń Snu mogą zapisywać się kobiety w ciąży z zaburzeniami snu bez kolejki,
w ramach dodatkowych terminów do dr hab. n.med. Doroty Wołyńczyk-Gmaj.
Zapisy na wizyty pod nr tel. 22 1165 331.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2024r. Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00.

Godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK nie ulegną zmianie.

 

Szanowni Państwo,

z informacji uzyskanych przez Spółkę ALAB Laboratoria Sp. z o.o. dotyczących incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych na skutek ataku na serwery spółki otrzymaliśmy oświadczenie od Spółki informujące, że na dzień 29 listopada 2023 r. wyciek danych osobowych nie dotyczy Naszej placówki medycznej, ani osób fizycznych korzystających z Naszych usług, które wykonywały badania laboratoryjne w ALAB laboratoria sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że powyższe zdarzenie będziemy cały czas monitorować.

 

Szanowni Państwo,
dziś odbył się Świąteczny Kiermasz Prac Pacjentów Oddziału XI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego. Jak każdego roku przepiękne ozdoby cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Gratulujemy kreatywności i zaangażowania.

 

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2023 roku w ramach programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Obszarem działania NCZP jest Warszawa-Śródmieście oraz Warszawa-Żoliborz. NCZP zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia skoordynowaną, kompleksową i wielostronną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Oferuje wsparcie także rodzinom chorych.

 

Nasz personel to wykwalifikowana kadra: lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowienia.

 

NCZP oferuje mieszkańcom będącym w kryzysie zdrowia psychicznego, szybką i kompleksową opiekę w wyspecjalizowanych komórkach organizacyjnych.

 Pomoc udzielana w ramach NCZP jest bezpłatna.

 

W celu skorzystania z pomocy oferowanej w Nowowiejskim Centrum Zdrowia Psychicznego należy zgłosić się do Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych (PZK) osobiście lub dokonać zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową.

 DO PZK NIE OBOWIĄZUJE SKIEROWANIE.

 

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest TYPEM „A” i zapewnia opiekę zdrowotną w następujących komórkach:

 

 

Kierownik NCZP:

 Lek. med. Maciej Ostrowski - specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, mgr psychologii

 tel. +48 22 1165396, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

 

 • Dla osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego.
 • Pomoc w PZK udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.
 • Bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce.

 

W punktach dyżurują psycholodzy, którzy udzielają informacji, wsparcia oraz proponują dalsze postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. Kierują do odpowiednich jednostek organizacyjnych CZP.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165236, +48 22 1165238

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK

 

·         Do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

·         Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165331, +48 22 1165367

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

 

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

 • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym,
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

 

Opieka oferowana jest w formie porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta. 

Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza udzielającego świadczeń w ramach NFZ (psychiatra lub lekarz POZ). Leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza ZLŚ.

Z wnioskiem o objęcie osoby chorej opieką ZLŚ mogą się zgłosić:

 

 • sam pacjent,
 • lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego,
 • lekarz dokujący wypisu z oddziału całodobowego lub dziennego,
 • rodzina pacjenta,
 • pracownik opieki społecznej,
 • lekarz POZ.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165422

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oddział XXI Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego „Gawra” przyjmowani są pacjenci, pełnoletni, z chorobami psychicznymi, którzy wymagają intensyfikacji oddziaływań terapeutycznych z powodu obecnych objawów chorobowych, mają trudności  w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania od lekarza, po wcześniejszej kwalifikacji.

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, psychoedukacja, trening asertywności, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00–15:35

 

Oddział XXI Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165241

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Oddział I Psychiatryczny (całodobowy)

Do oddziału przyjmowani są pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Izby Przyjęć do hospitalizacji psychiatrycznej, szczególnie znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oddział psychiatryczny zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń.

 

Oddział I Psychiatryczny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165219

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Izba Przyjęć

 

Do Izby Przyjęć mogą zgłaszać się osoby dorosłe:

 • ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,
 • w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

 Lekarz Izby Przyjęć po przeprowadzeniu osobistego badania pacjenta podejmuje decyzję o przyjęciu go do oddziału psychiatrycznego całodobowego lub kieruje do innych form opieki.

 

Izba Przyjęć

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 8252426

 

 

 

Podwykonawcy:

Przychodnia Elbląska SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
01-737 Warszawa, ul.
Elbląska 35

tel.: + 48 22 6690966, 880 521 689

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

00-123 Warszawa, ul. Mariańska 1

tel.: +48 22 2992327

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dniu 27 listopada 2023 r. podwykonawca naszego Szpitala odpowiedzialny za wykonywanie badań laboratoryjnych, spółka ALAB Laboratoria sp. z o.o., przekazał informację o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pacjentów,  na rzecz których  ww. laboratorium  wykonywało zlecone badania. Firma padła ofiarą ataku hackerskiego przez ransomware skutkującego wyciekiem danych medycznych. Do sieci Internet wyciekły wyniki badań medycznych z ostatnich kilku lat.

Powyższe laboratorium wykonywało na rzecz Szpitala Nowowiejskiego świadczenia zdrowotne: diagnostyki laboratoryjnej na podstawie umowy zawartej w trybie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, a co za tym idzie przetwarzało dane osobowe pacjentów Szpitala Nowowiejskiego powierzone  w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Opublikowany przez ALAB Laboratoria sp. z o.o. komunikat oznacza, że również Państwa dane, jako naszych Pacjentów mogą znaleźć się w posiadaniu hakerów – złodziei danych. Powyższe może dotyczyć następujących danych:

- imię, nazwisko,

- adres,

- PESEL (a więc i data urodzenia)

- miejsce zamieszkania,

- wyniki badań,

- nr identyfikacyjny pacjenta nadany przez system,

- informacje o lekarzu zlecającym badanie,

- daty wykonywania badań.

Są to dane osobowe wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie, a jednocześnie ich ujawnienie pozwala osobom trzecim na podszycie się pod Państwa, umożliwiając tym samym kradzież tożsamości. Wyciek danych osobowych spowodowany atakiem hackerskim proszę potraktować jako poważną informację, nie tylko dlatego, że dane zawierały wyniki badań medycznych opisujące stan zdrowia poszczególnych pacjentów, ale również ze względu na ilość danych osobowych zawartych w kartach medycznych.

W tej chwili nie mamy pełnej informacji na temat skali tego ataku i oczekujemy na informację od spółki ALAB Laboratoria sp. z o.o., czy zdarzenie dotyczy również danych pacjentów Szpitala Nowowiejskiego jednak z uwagi na potencjalne skutki ataku informujemy Państwa o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i prosimy o:

 

1)       zainstalowanie na telefonach aplikacji Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK. Umożliwi ona odbieranie tzw. alertów, czyli powiadomień w formie SMS w czasie rzeczywistym, zawsze kiedy ktoś będzie próbował zaciągnąć kredyt na podstawie Państwa danych osobowych. Żeby skorzystać z usługi oferowanej przez BIK, trzeba założyć bezpłatne konto na stronie www.bik.pl

 

Mają Państwo możliwość pobrania raportu BIK poprzez:

·         zamówienie go online, na stronie www.bik.pl,

·         zamówienie raportu w swoim banku przez system bankowości internetowej,

·         otrzymanie go bezpośrednio w placówce Banku Pocztowego lub na Poczcie Polskiej, po potwierdzeniu swojej tożsamości u pracownika poczty;

 

2)       zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu oraz weryfikacji danych osobowych osobom trzecim, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy też rozmowy telefonicznej.

3)       jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych prosimy o monitorowanie wpisów na swoich kontach i zgłaszanie wszelkich nieautoryzowanych prób wykorzystania Państwa danych Administratorom portali oraz organom ścigania;

4)       zgłoszenie faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom ścigania w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

5)       mogą Państwo również skorzystać z usługi zastrzeżenia numeru ewidencyjnego PESEL w celu zapobiegania zaciągania pożyczek na Państwa dane osobowe. Obecnie można to zrealizować na dwa sposoby: samodzielnie przy użyciu strony internetowej www.mobywatel.gov.pl lub udając się do Urzędu Gminy.

6)       Dzięki współpracy CERT Polska oraz Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) zasilono stronę www.bezpiecznedane.gov.pl numerami PESEL upublicznionymi przez hakerów z grupy „RA WORLD” Na powyższej stronie można sprawdzić czy Państwa dane są nadal bezpieczne. Aby tego dokonać należy:

·         wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl;

·         zalogować się za pomocą m.in. aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego, e-Dowodu;

·         kliknąć przycisk "Sprawdź wyciek z ALAB".

W serwisie www.bezpiecznedane.gov.pl należy zaznaczyć, że sprawdzamy wyłącznie, czy Nasze dane znalazły się wśród dotychczas upublicznionych. Proszę pamiętać, że negatywna weryfikacja nie daje pełnej pewności i należy stale monitorować podejrzane próby wyłudzenia danych osobowych.

W przypadku powzięcia informacji o próbie posłużenia się Państwa danymi w celu np. wyłudzenia kredytu sugerujemy dodatkowo złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, co może mieć wartość dowodową, jeśli w przyszłości okazałoby się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych dokonała przestępstwa podszywając się pod Państwa tożsamość.

Informujmy również, że Państwa dane osobowe tj. nazwisko, numer PESEL oraz informacje o stanie zdrowia stanowią dobra osobiste, które podlegają ochronie prawnej, na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz art. 24 Kodeksu cywilnego. Powyższe oznacza, że w przypadku  ich naruszenia maja Państwo  prawo do ich ochrony na drodze postępowania sądowego. 

 Komunikat: incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych” ALAB Laboratoria sp. z o. o. zamieściło na stronie: https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych

Instrukcja zastrzegania nr PESEL: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja-badania-i-projektowanie-mobywatel20/zastrzez-pesel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!