Friday the 21st - - Hostgator Coupon

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania został wykonany remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42

Realizacja: 2023

Całkowity koszt inwestycji: 49 815,000 zł , w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego:  48 320,00 zł

 

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zakupiono nowy defibrylator na potrzeby Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.Realizacja: 2023

Całkowity koszt inwestycji: 40 996,80 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 39 766,90 zł

 

 

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, zakupiono niezbędny sprzęt, licencje oraz dokonano migracji środowisk produkcyjnych oraz baz danych.

Realizacja: 2023 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 2 050 910,00 zł, w tym

ze środków Województwa Mazowieckiego: 1 989 382,70 zł

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania m.in.:

- wykonano roboty budowlane związane z remontem łazienek na Oddziale VII

- wymienione zostały poręcze na klatce I

- zakupione zostały meble oraz sprzęt medyczny

- zainstalowano 13 sztuk klimatyzatorów

- zakupiono sprzęty i narzędzia do terapii zajęciowejRealizacja: 2023

Całkowity koszt inwestycji: 699 000,00 zł , w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego:  699 00,00 zł

 

 

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, zakupiono niezbędny sprzęt, przeprowadzono aktualizację do najnowszych wspieranych przez producenta wersji aplikacje, ujednolicono adresację IP urządzeń oraz dokonano integracji z systemem NMS.

Realizacja: 2023 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 99 630,00 zł, w tym

ze środków Województwa Mazowieckiego: 96 641,10 zł

 

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została rewizja dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27

Realizacja: 2023

Całkowity koszt inwestycji: 14 760,00 zł , w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego:  14 169,60 zł

 

 

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz zostało zakupione wyposażenie kuchni oraz stołówek na parterze oraz na II piętrze w budynku przy ul. Dolnej 42

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji: 369 000,00 zł , w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego:  355 200,00 zł

 Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonany został remont klatki schodowej nr 1 w budynku głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji:  155 546,02 zł , w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego:  155 546,02 zł

 Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonane zostały drogi pożarowe oraz nowe miejsca parkingowe na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji: 4 569 223,98 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 432 147,26 zł


Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku technicznego "G" polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, dociepleniu stropu, wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Budynek został również podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Realizacja: 2021/2022

Całkowity koszt inwestycji: 972 814,68 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 179 336,21 zł

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 786 006,13 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna instalacja agregatu prądotwórczego, wraz z montażem UPS-a. Modernizacji uległo również jedno z przyłączy elektrycznych zasilających Szpital.

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji: 891 658,46 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 855 992,12 zł

 

 

 

 

W dniu 03.08.2022 r. miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pn:

"Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27– etap II roboty budowlane".

Wykonawcą została firma Ziel-Bud z Warszawy.

Całkowity koszt inwestycji: 4 218 075,83 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 091 533,56 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: Listopad 2022.

</>

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi.

Realizacja: 2021-2022

Całkowity koszt inwestycji: 2 744 322,15 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 634 549,17 zł

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!