Thursday the 18th - - Hostgator Coupon

Rejestracja

Czynna w godzinach 7.00 - 14.00

 tel.: 22 11 65 311

Do Poradni można zapisać się osobiście lub telefonicznie tylko w godzinach pracy rejestracji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00

WARSZAWA, ul. NOWOWIEJSKA 27

PIĘTRO 3

 

Poniedziałek 8:00 - 20:00
Wtorek 8:00 - 20:00
Środa 8:00 - 20:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00

 

Nasza oferta terapeutyczna skierowana jest do osób dorosłych, które:

         zgłaszają problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz do osób nadużywających ich w sposób problemowy i szkodliwy.

         jak i dorosłych członków rodzin osób uzależnionych, które obserwują u siebie rekacje przystowawcze do sytuacji, które określane są mianem współuzależnienia.

Cele terapii ustalane są w zależności od potrzeb pacjenta i we współpracy z pacjentem.

Pracujemy zarówno w paradygmacie całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych, jak i redukcji szkód w psychoterapii.

W przypadku pracy z pacjentem w ramach redukcji szkód, koncentrujemy się na zmniejszaniu szkodliwych konsekwencji używania przy jednoczesnym wsparciu pacjenta w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i w odpowiedzi na rzeczywiste, aktulane potrzeby pacjenta. Podczas terapii zapraszamy pacjentów do nawiązania relacji, która będzie pomocna w eksplorowaniu obszarów, które są problematyczne dla pacjneta, identyfikacji problematycznych kwestii dot. używania substancji i wyznaczeniu celów, kierunku zmiany, jakie chce osiagnąć pacjent.

Praca w ujęciu redukcji szkód, może być także wstępem/etapem, który wprowadzi pacjenta do zmiany polegającej na uzyskaniu abstynencji od substancji psychoaktywnych.

Terapia, jak i porady specjalistów udzielane są nieodpłatnie, w ramach zawartej umowy z  NFZ. 

Formy pomocy:

                     konsultacje,

                     terapia indywidualna,

                     konsultacje lekarza psychiatry.


GRUPA WSPARCIA
DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
LIPIEC – SIERPIEŃ 2024r.

 

WIEMY O TYM, ŻE BARDZO WAŻNYM JEST MIEĆ BEZPIECZNE MIEJSCE, GDZIE MOŻNA PRZYJŚĆ I W SZCZEROŚCI I ZAUFANIU BYĆ I DZIELIĆ SIĘ SWYMI TRUDNOŚCIAMI, JAK I UZYSKIWAĆ WSPARCIE.
DLATEGO NA OKRES WAKACYJNY – od lipca do sierpnia br. - W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 18.00 – 20.00 OTWIERAMY GRUPĘ WPARCIA.

 

 JEŚLI WAŻNE JEST dla Ciebie bycie zrozumianą/ym,
 • uczyć się postawy życzliwości i empatii wobec innych, ale także i wobec siebie,
 • potrzebujesz uczyć się z doświadczeń innych, jak i dzielić się własnym doświadczeniem, jak radzisz sobie z wyzwaniami dnia codziennego i trudnościami wynikającymi z uzależnienia,
 • dzielić się swymi obawami i wyzwaniami związanymi z procesem zdrowienia z uzależnienia,
 • wspierać swą postawę w dążeniu do zdrowszego trybu życia.... TO ZAPRASZAMY NA GRUPĘ !!!!

KILKA SŁÓW ORGANIZACYJNYCH :

Grupa będzie miała charakter otwarty. Możesz przyjść na jedno spotkanie, możesz przyjść na wszystkie.
Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 18.00-20.00,
jedno spotkanie trwa 2 godziny.
Zajęcia grupy odbywać się będą w sali wykładowej na parterze przy Poradni Zdrowia Psychicznego
Szpitala Nowowiejskiego.
Pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbędzie się w dniu 8 LIPCA br.
Ostatnie 26 SIERPNIA br.

 REKRUTACJA – CZYLI CO ZROBIĆ, BY DOSTAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W GRUPIE?

 Do grupy wsparcia kieruje terapeuta indywidualny,  z którym współpracujesz w tut. Poradni. Osoby, które chcą dołączyć do grupy, a nie są pacjentami naszej Poradni, proszeni są o zapisanie się osobiście lub telefonicznie - 22  116 53 11 w godz. 7.00-14.00, do tut. Poradni na konsultację/kwalifikację do grupy do specjalisty psychoterapii uzależnień (1-3 spotkania).

 

* Nie jest wymagane, by uczestnicy grupy korzystali w trakcie jej trwania z terapii indywidualnej.
Choć do tego zachęcamy :)

** Udział w grupie jest nieodpłatny.
Grupę będzie prowadzić:  Joanna Kwiatkowska, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)


 

 Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Szpital Nowowiejski

RUSZAMY Z ZAPISAMI DO GRUPY MOTYWACYJNEJ
DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH


Jeśli, któreś z poniższych zagadnień jest Ci bliskie...

   • być może jesteś zaniepokojona_y tym, że substancje psychoaktywne są obecne w Twoim życiu,
   • zastanawiasz się, czy zachowania związane z ich przyjmowaniem przejęły kontrolę nad Twymi innymi zachowaniami, stoją w kolizji z Twymi wartościami,
   • chciałbyś_abyś przyjrzeć się potrzebom, które stoją za korzystaniem z substancji i zrozumieć jaką funkcję pełnią w Twoim życiu,
   • zrozumieć jak używanie substancji wpływa na Ciebie i Twoje otoczenie,
   • określić na jakim etapie zmiany jesteś i dowiedzieć się czego potrzebujesz, np. jakich umiejętności, by kreować swoje życie, zgodnie ze swoimi wartościami,
   • zastanowić się nad zmianą, jakiej dla Siebie potrzebujesz,
   • jednocześnie chcesz zmian i czujesz obawy przed ich dokonaniem,
   • określić swoje zasoby, które będą dla Ciebie wsparciem w dokonywaniu zmian w życiu, to...

---> ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE !!! <---KILKA SŁÓW ORGANIZACYJNYCH O GRUPIE MOTYWACYJNEJ:

Grupa będzie miała charakter zamknięty. To znaczy, że zaczniemy i skończymy grupę, mam nadzieję :) z takim samym składem uczestników. Jeśli wiesz, że nie będziesz mógł/mogła uczestniczyć w całości, proszę zrezygnuj z udziału. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

Udział w programie zakłada cykl 12 spotkań (3 miesiące). Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 18.00-20.00, jedno spotkanie trwa 2 godziny.
Zajęcia grupy odbywać się będą w sali wykładowej na parterze przy Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Nowowiejskiego.

Grupa motywacyjna prowadzona będzie z wykorzystaniem podejść takich jak dialog motywujący (DM), terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) i terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR). Wspólną płaszczyzną w/w podejść jest przede wszystkim niepatologizujące podejście do drugiego człowieka i trudności jakich doświadcza, postawa pełna akceptacji, szacunku i otwartości, skupienie na zasobach i kreowaniu nowej rzeczywistości zgodnej z perspektywą, wartościami pacjenta.

REKRUTACJA – CZYLI CO ZROBIĆ, BY DOSTAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W GRUPIE?

Do grupy motywacyjnej kieruje terapeuta prowadzący,  z którym współpracujesz w tut. Poradni. Osoby, które chcą dołączyć do grupy, a nie są pacjentami naszej Poradni, proszeni są o zapisanie się, osobiście lub telefonicznie 22  116 53 11 w godz. 7.00-14.00, do tut. Poradni na konsultację/kwalifikację do grupy do specjalisty psychoterapii uzależnień (1-3 spotkania).

*Nie jest wymagane, by uczestnicy grupy korzystali w trakcie jej trwania z terapii indywidualnej.
** Udział w grupie jest nieodpłatny.

Grupę będzie prowadzić:  Joanna Kwiatkowska, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)


Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Szpital Nowowiejski

ZAPRASZAMY
DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB,
W RODZINIE KTÓRYCH UŻYWANO
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH     Program grupy terapeutycznej jest skierowany do osób, które doznały w dzieciństwie wielu doświadczeń mających wpływ na zahamowanie ich rozwoju osobistego, często odczuwają smutek, żal, strach oraz poczucie krzywdy, które rzutują na braku umiejętności budowania relacji z innymi i podejmowania niewłaściwych wyborów.
    Podczas trwającego dziewięć miesięcy programu uczestnicy będą mieli możliwość "rozstanie się z dzieciństwem", poznania i zrozumienia motywów własnych wyborów i decyzji, zmiany obrazu samego siebie, uporządkowanie obecnego życia, oraz stworzenie warunków do wprowadzenia konstruktywnych zmian w różnych obszarach życia.
    Oferta grupy terapeutycznej skierowana jest do osób przeżywających trudności życiowe mające korzenie w historii rodzinnej, obciążonej uzależnieniem i różnego rodzaju dysfunkcjami. Przeżywając w dzieciństwie brak bezpieczeństwa, miłości i akceptacji ponosi się za to ogromną cenę w życiu dorosłym.

    CELEM GRUPY jest „rozstanie się z dzieciństwem”, zmiana obrazu samego siebie, uporządkowanie obecnego życia oraz stworzenie warunków do wprowadzenia konstruktywnych zmian w różnych obszarach życia.
GRUPA TRWA 9 MIESIĘCY
Grupa będzie miała charakter zamknięty, przeznaczona jest dla 8-12 osób.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KIEDY I GDZIE?: Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, spotkanie trwa 2 godziny, w ŚRODY w godz.13.00 – 15.00 od kwietnia do grudnia br. w sali wykładowej na parterze przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Nowowiejskim.

Rekrutacja do grupy: Do grupy kieruje terapeuta prowadzący,  z którym współpracujesz w tut. Poradni. Osoby, które chcą dołączyć do grupy, a nie są pacjentami naszej Poradni, proszeni są o zapisanie się, osobiście lub telefonicznie 22 116 53 11 w godz. 7.00-14.00, do tut. Poradni na konsultację/kwalifikację do grupy do p. Klaudii Górskiej-Trzmiel.
*Warunkiem koniecznym przystąpienia do kwalifikacji do grupy dla osób z własną historią uzależnienia jest okres min. 2 letniej abstynencji od środków psychoaktywnych.
Prowadząca: Klaudia Górska – Trzmiel – psychoterapeuta systemowy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!