Thursday the 30th - - Hostgator Coupon

 Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko
Głównego Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych

 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zmianowość:  Jedna zmiana

Wykształcenie:  wyższe

Warunki pracy:  godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

Doświadczenie:

  co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na podobnym stanowisku,

· wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi stosowanymi w ramach procesu udzielania zamówień publicznych, umożliwiające samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

● umiejętność współpracy w zespole i efektywnej komunikacji.

 

Opis stanowiska pracy:

Obsługa organizacyjna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze strony Zamawiającego, w tym:

prowadzenie dokumentacji kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją poszczególnych etapów postępowania oraz nadzór nad przestrzeganiem terminów ich realizacji,

● opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Szpitala specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, projektów umów oraz innych dokumentów wymaganych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

● dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badanie czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz ocena formalnoprawna ofert,

● opracowywanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej i na platformie e-zamówienia,

­● uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, w tym jako sekretarz, oraz prowadzenie ich obsługi organizacyjnej,

­● współudział w przygotowywaniu planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach,

wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście:           Dział Zamówień Publicznych

                Szpital Nowowiejski, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy. CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

Inne informacje:

●  w CV należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy będą wymagane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,

 zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami,

·    termin składania aplikacji do 20 października 2023 r.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko
specjalisty w Dziale Analiz i Kontrolingu

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zmianowość:  Jedna zmiana

Wykształcenie:  min. średnie, pożądane wyższe

Wymagania:  Średniozaawansowana znajomość pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel); umiejętności analityczne i wyciągania wniosków. Mile widziana znajomość oprogramowania AMMS.

Warunki pracy:  Godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

Praca w wolne dni:  Nie

Opis stanowiska pracy :

1) Wykonywanie prac związanych z opracowywaniem analiz finansowych i raportów,

2) Standaryzacja danych statystycznych pochodzących z medycznych komórek organizacyjnych,

3) Inicjowanie nowych rozwiązań, wskazywanie możliwych usprawnień i gotowość do wdrażania zmian,

4) Przygotowywanie działań naprawczych i monitoring ich realizacji,

5) Dodatkowo wsparcie:

a.     działań informacyjnych i marketingowych szpitala,

b.    pisania wniosków o dofinansowanie,

c.     rozliczanie projektów zewnętrznych,

6) Przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu pracy, zasad BHP i P.POŻ, oraz zasad współżycia społecznego,

7) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu,

8) Wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail  -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście –    Dział Kadr i Płac

Szpital Nowowiejski 00-665 Warszawa ul : Nowowiejska 27 

Telefon kontaktowy   –   221165316

 W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisku
Asystent zdrowienia

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Nowowiejska 27
Komórka organizacyjna i lokalizacja: Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital Nowowiejski

Wymagane wykształcenie: ukończony kurs specjalistyczny potwierdzony certyfikatem, doświadczenie własnego kryzysu psychicznego, odbyta terapia własna, odbyte staże.

Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia: od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Trochimiuk - Kierownik Działu Kadr i Płac pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 316  lub Panią Agnieszka Stefaniak – Kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych  pod numerem telefonu +48 22 11 65326  oraz składanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „asystent zdrowienia”)

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

Wszystkim Naszym Pielęgniarkom oraz Pielęgniarzom z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składamy najlepsze życzenia oraz dziękujemy za Wasz profesjonalizm, oddanie i niezwykły wysiłek w realizowanych obowiązkach. Życzymy by codziennie wykonywana praca była doceniana, wsparcie na rzecz zdrowia psychicznego pacjentów budziło satysfakcję i dumę, a także osobistego spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym. Jesteście niesamowici, nie ma szpitala bez Was.

(zdj. Prace pacjentów z ZOLP Rasztów)

W dn. 6 kwietnia br. odbyło się Przyjęcie wielkanocne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie. Coroczne spotkanie było okazją do wspólnego świętowania przy tradycyjnych potrawach wielkanocnych w otoczeniu pięknych ozdób świątecznych powstałych w ramach terapii zajęciowej. W Przyjęciu wielkanocnym uczestniczyli Pacjenci i Pracownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie oraz Dyrekcja Szpitala Nowowiejskiego.

W dn. 4 kwietnia br. w siedzibie szpitala odbył się Kiermasz Wielkanocny Prac Pacjentów Oddziału XI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego. Jak każdego roku prace były twórcze, pomysłowe i pięknie wykonane.

Szanowni Państwo,

przekazujemy do Państwa rąk plakaty w wersji elektronicznej dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.

Kampania, której plakaty przesłaliśmy jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Komisji zależy na tym, aby jak największa liczba osób zapoznała się z przekazem kampanii #RozmawiajReaguj. Stąd prośba o zamieszczenie plakatów cyfrowych na stronie urzędu i stronach internetowych jednostek podległych, w tym jednostek pomocy społecznej, placówek krzewiących kulturę, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek, które uznają Państwo za stosowne. Ponadto, prosimy o przesłanie pisma z plakatami do urzędów miast i gmin, znajdujących się na Państwa terenie. Jeżeli, w celu dalszej redystrybucji, chcieliby Państwo otrzymać plakaty również w wersji papierowej, prosimy o wypełnienie formularza:

https://forms.office.com/e/VEHxR7Jxuv

Jeśli dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych znajdujących się na Państwa terenie chcieliby, żeby odbyło się u nich spotkanie z rodzicami lub lekcja z dziećmi na temat profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci lub chcieliby otrzymać dodatkowe materiały edukacyjne to również prosimy o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na zagrożone dobro małoletnich Państwowa Komisja liczy na zrozumienie i współpracę. PKDP chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3

 

Drogie Panie, jeszcze raz z najlepszymi życzeniami od Dyrekcji Szpitala Nowowiejskiego. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!