Thursday the 18th - - Hostgator Coupon

Dziś rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do ostatniego etapu głosowania zakwalifikowały się 2 projekty skierowane do Pacjentów naszego Szpitala i naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego. Dofinansowane zostaną projekty, które zdobędą największą liczbę głosów.

Instrukcja głosowania wygląda następująco:

1. Na stronie bom.mazovia.pl należy kliknąć przycisk „głosuj online”.

2. Następnie postępując zgodnie z instrukcjami uzupełnić swoje dane (imię, nazwisko, powiat i miejscowość oraz numer telefonu).

3. Wybrać dwa nasze projekty (najłatwiej wpisując numer projektu):

  • z puli ogólnowojewódzkiej projekt nr 380 „BUSEM DO ZDROWIA PSYCHICZNEGO”,
  • z puli podregionalnej projekt nr 385 „W ZDROWYM CIELE ZDROWY PACJENT”.

4. Na końcu wpisać kod weryfikacyjny z SMS i gotowe.

Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób. Wielka prośba o oddawanie głosów i przekazywanie tej informacji dalej. Głosowanie trwa do 23 czerwca br.

Instrukcja głosowania oraz informacje o projektach dostępne są także na naszym Facebook’u:

Szpital Nowowiejski | Warsaw | Facebook

 

 


 

W związku z corocznie obchodzonym tygodniem zdrowia psychicznego, w dniu 26 marca 2024 roku w Szpitalu Nowowiejskim zorganizowano spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - Panem Aleksandrem Ferensem. W spotkaniu ze strony Szpitala udział wzięli Dyrektor Szpitala Pan Cezary Kostrzewa, Kierownik Nowowiejskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  Pan  lek. med. Maciej Ostrowski oraz Lekarz Kierujący Oddziałem I Psychiatrycznym Pan dr n. med. Dariusz Maciej Myszka w zastępstwie p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Obchody tygodnia zdrowia – miały w tym roku szczególny wymiar dla Szpitala Nowowiejskiego w związku z otwarciem Nowowiejskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  (NCZP) – z której to inicjatywy jesteśmy bardzo dumni. W ramach NCZP świadczymy kompleksowe wsparcie dla pacjentów powyżej 18 roku życia, którzy mogą otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb pomoc zarówno w poradni, oddziale dziennym lub całodobowym, jak również wsparcie zespołu leczenia środowiskowego.  Realizujemy powyższy program dla mieszkańców m. st. Warszawy dzielnic Śródmieścia i Żoliborza. Do dyspozycji pacjentów pozostaje w gotowości zespół kompetentnych i doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych oraz pracowników socjalnych.

W ramach powyższego spotkania z Panem Burmistrzem omówiono współpracę podmiotu leczniczego z lokalnymi władzami samorządowymi na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami w ramach programu CZP – w szczególności podsumowano dotychczasowe działania i zakreślono  kierunki rozwoju na przyszłość. Pan Burmistrz zaoferował dalsze wsparcie NCZP – w tym w zakresie działań informacyjnych. Zależy nam, aby mieszkańcy dzielnic objętych ww. programem mieli szeroki dostęp do informacji o zakresie i formie oferowanych świadczeń i korzystali z nich zgodnie ze swoim potrzebami.

Jesteśmy wdzięczni Panu Burmistrzowi za słowa podziękowania, za trud jaki włożyliśmy w uruchomienie NCZP oraz docenienie znaczenia tego programu dla mieszkańców m. st. Warszawy dzielnic Śródmieścia i Żoliborza.  Ze swojej strony również dziękujemy Panu Burmistrzowi za aktywne zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego lokalnej społeczności. Wierzymy, że wspólne zaangażowanie w projekt będzie skutkowało jeszcze wieloma nowymi działaniami w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej.
Dyrekcja Szpitala wraz z Kierownikiem NCZP zadeklarowała organizację kolejnych, cyklicznych spotkań celem rozwiązywania bieżących problemów i wyzwań na drodze realizacji programu CZP.

 

PROGRAM LEKOWY LECZENIA ESKETAMINĄ CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ

W Szpitalu Nowowiejskim rusza program lekowy leczenia depresji lekoopornej lekiem Spravato (esketamina). Program ten dostępny jest dla wszystkich pacjentów w wieku od 18 do 75 lat, którzy chorują na zaburzenia depresyjne nawracające, a ich aktualna depresja nie reaguje na standardowe leczenie lekami przeciwdepresyjnymi.

Kwalifikacje prowadzone są przez lekarzy psychiatrów w Poradni Zdrowia Psychicznego. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapisywania się telefonicznie pod numerem: 22 11-65-331 lub 22 11-65-365. Na pierwszą konsultację należy zgłosić się z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego potwierdzającym WSZYSTKIE poniższe kryteria oraz kopią dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia psychiatrycznego.

Zaświadczenie od lekarza prowadzącego powinno potwierdzać:

  • rozpoznanie Zaburzeń depresyjnych nawracających, kody ICD-10: F 33.1 lub F33.2,
  • aktualny epizod depresji o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim trwający co najmniej 6 miesięcy,
  • potwierdzenie depresji lekoopornej zdefiniowanej jako zaburzenie depresyjne u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne (stosowane w odpowiedniej dawce przez odpowiedni czas – zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego Psychiatrii Dorosłych),
  • nie więcej niż 5 leków przeciwdepresyjnych stosowanych w bieżącym epizodzie depresji,
  • przeciwwskazania lub oporność lub brak zgody pacjenta na terapię elektrowstrząsami,
  • wykluczenie rozpoznania zaburzeń osobowości typu borderline oraz choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • brak historii uzależnień w wywiadzie (uzależnienie od alkoholu, leków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych lub narkotyków),
  • niewystępowanie stanów klinicznych, które w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają włączenie terapii.

Ostatecznej kwalifikacji do leczenia w programie lekowym Spravato dokonuje lekarz psychiatra Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się Kiermasz Wielkanocny prac pacjentów Szpitala Nowowiejskiego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie. Ozdoby wielkanocne powstały w wyniku terapii zajęciowej, która odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji pacjentów psychiatrycznych, zapewniając im kompleksowe wsparcie w powrocie do codziennego funkcjonowania. Poprzez różnorodne zajęcia pacjenci mają możliwość rozwijania swoich zdolności, poprawy koncentracji oraz budowania poczucia własnej wartości. Zajęcia te nie tylko angażują pacjentów w produktywne działania, ale także pomagają im w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i depresją poprzez kreatywne wyrażanie emocji.  W kontekście rehabilitacji psychiatrycznej, terapia zajęciowa jest niezastąpionym narzędziem wspomagającym proces leczenia. Gratulacje dla naszych pacjentów za piękne prace i podziękowania dla terapeutów zajęciowych za zaangażowanie oraz wsparcie w ich przygotowanie.

 

Drogie Panie
najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet
od Dyrekcji Szpitala Nowowiejskiego

 

Od 1 kwietnia 2024 do Poradni Leczenia Zaburzeń Snu mogą zapisywać się kobiety w ciąży z zaburzeniami snu bez kolejki,
w ramach dodatkowych terminów do dr hab. n.med. Doroty Wołyńczyk-Gmaj.
Zapisy na wizyty pod nr tel. 22 1165 331.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2024r. Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00.

Godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK nie ulegną zmianie.

 

Our website is protected by DMC Firewall!