Sunday the 26th - - Hostgator Coupon

 Fundusze Europejskie

Szpital Nowowiejski w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje projekt

 „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie".

Celem projektu realizowanego w Szpitalu Nowowiejskim jest rozwój e-usług medycznych świadczonych mieszkańcom regionu - kompleksowych usług z zakresu psychologii i psychiatrii w formie e-terapii oraz zwiększenie funkcjonalności dla pacjentów. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie szeregu nowatorskich rozwiązań funkcjonalnych w zakresie komunikacji pacjenta z placówką medyczną. Celem ogólnym projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i realizowanych przez placówki ochrony zdrowia.

 

Obszary w jakich przede wszystkim będzie udzielane wsparcie to: poradnia zdrowia psychicznego, uzależnienia od alkoholu, uzależniania od narkotyków, seksuologia oraz nerwice i lęki. Projektowanie i budowa e-usług będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Natomiast sam projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na widoczne zapotrzebowanie obywateli w postaci wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego w formie interwencyjnej oraz dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości skorzystać ze stacjonarnej pomocy. Grupami odbiorców projektu będą przede wszystkim osoby potrzebujące wsparcia i ich rodziny, ale także mniejsze podmioty lecznicze nie posiadające wystarczającego potencjału wsparcia psychologicznego.

Efektem projektu będzie opracowanie e-usług, które umożliwią świadczenie konsultacji psychologów i psychiatrów za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Przedmiotem projektu będzie przygotowanie oraz wdrożenie siedmiu innowacyjnych e-usług. Efekty realizacji projektu będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 31.12.2017

Całkowita wartość projektu wynosi 2.050.000,00 PLN, poziom dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1.640.000,00 PLN.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza" Drugiej Osi Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Our website is protected by DMC Firewall!