Sunday the 28th - - Hostgator Coupon

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 maja 2019 roku, na podstawie Art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne.

 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opublikowanej w Dz. U. 2017 poz. 836 oraz w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 10.11.2020 r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r. i zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2009 wydanym przez Dyrektora Szpitala Nowowiejskiego:

- od dnia 01.12.2020r. obowiązują następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi - 10,34 zł brutto
 2. opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi - 0,36 zł brutto
 3. opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 2,07 brutto

W/w opłaty naliczane są według stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

W przypadku wysyłki dokumentacji medycznej pocztą lub firmą kurierską doliczane są dodatkowe opłaty:

 1. przygotowanie dokumentacji do wysyłki - 13,00 zł;
 2. koszt wysyłki - zgodnie z cennikiem poczty lub firmy kurierskiej.

 

Usługi Medyczne
 
 


I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE

1

Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć

120,00 zł

2

Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa

150,00 zł

 

 

 

 

II. PRACOWNIA EKG

 

1

Badanie EKG z opisem

30,00 zł

 

 

 

 

III. PRACOWNIA EEG

 

1

Badanie EEG rutynowe

72,00 zł

2

Badanie EEG po bezsennej nocy

106,00 zł

3

Badanie Video-EEG 60 min.

166,00 zł

4

Aktygrafia 7 nocy

420,00 zł

5

Test utrzymania czuwania (MWT)

500,00 zł

6

Wielokrotny test latencji snu (MSLT)

500,00 zł

7

Badanie polisomnograficzne bez nocy adaptacyjnej

1 200,00 zł

8

Badanie polisomnograficzne z nocą adaptacyjną

1 700,00 zł

 

 

 

 

IV. PRACOWNIA STOMATOLOGICZNA

 

Leczenie zachowawcze

 

1

Wypełnienie światłoutwardzalne

 

 2

Klasa I i V

50,00 zł

3

Klasa II, III, IV

50,00-100,00 zł

Endodoncja

 

1

Zatrucie zęba, opatrunek z lekiem, usunięcie miazgi, wypełnienie tlenkiem cynku

30,00 zł

2

Opracowanie jednego kanału i wypełnienie

80,00 zł

3

Opracowanie dwóch kanałów i wypełnienie

180,00 zł

4

Opracowanie trzech kanałów i wypełnienie

280,00 zł

Paradontologia

 

1

Usuwanie kamienia i osadu 1 łuk

25,00 zł

Chirurgia

 

1

Znieczulenie

10,00 zł

2

Ekstrakcja

50,00 zł

 

 

V. TRANSPORT SANITARNY

 

Transport w granicach administracyjnych Warszawy

 

1

Przewóz bez sanitariusza

70,00 zł

2

Przewóz z sanitariuszem

100,00 zł

Transport poza granicami administracyjnymi Warszawy

1

Przewóz bez sanitariusza

4,00 zł za 1km

2

Przewóz z sanitariuszem

5,00 zł za 1km

 Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

Cennik Badań Laboratoryjnych

 

I. ANALITYKA OGOLNA

1

ASO, ilościowo (ICD-9: U75)

9,00

2

Badanie kału w kierunku pasożytów (ICD-9: A21)

10,00

3

Mocz – badanie ogólne (ICD-9: A01)

6,50

4

CRP, ilościowo (ICD-9: I81)

8,50

5

RF czynnik reumatoidalny (ICD-9: K21)

9,00

6

Odczyn Waaler – Rose

7,00

7

Krew utajona w kale (ICD-9: A17)

10,50

8

Kał – G. lamblia (ICD-9: X13)

13,00

9

Kał – rota i adenowirusy (ICD-9: F37)

20,00

10

Kał – nosicielstwo Salmonella/Shignella (3 ozn.) (I CD-9: 91.831)

(SANEPID)

75,00

11

Test ciążowy

15,00

 

 

 

 

II. HEMATOLOGIA I SEROLOGIA

 

1

Grupa krwi

19,00

2

Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)

6,50

3

Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów Leukocytów
(ICD-9:
C55)

6,50

4

OB (ICD-9: C59)

6,30

5

Retikulocyty (ICD-9: C69)

9,00

6

Płytki krwi – liczba (ICD-9: C66)

6,50

7

Antytrombina III

25,00

8

Test potwierdzenia kiły

43,00

9

Przeciwciała kiłowe

8,00

 

 

 

 

III. KOAGUOLOGIA

 

1

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) (ICD-9: G11)

7,00

2

Czas protrombinowy PT (INR) (ICD-9: G21)

6,90

3

Fibrynogen (ICD-9: G53)

8,50

4

 D-dimery, ilościowo (ICD-9: G49)

 17,00

 

IV. MIKROBIOLOGIA

1

Posiew ogólny kału (ICD-9: 91.831

17,00

2

Posiew moczu (ICD-9: 91.831)

11,00

3

Posiew kału w kierunku Salmonell Shigella (ICD-9: 91.831)

17,00

4

Posiew z rany (ICD-9: 91.831)

17,00

5

Posiew z rany (ICD-9: 91.831)

15,00

6

Posiew z ucha – tlenowo (ICD-9: 91.831)

17,00

7

Posiew z górnych dróg oddechowych – tlenowo (ICD-  9: 91.831)

15,00

8

Posiew z nosa (ICD-9: 91.831)

15,00

9

Posiew z oka – tlenowo (ICD-9: 91.831)

17,00

10

Posiew krwi tlenowy

40,00

11

Posiew krwi beztlenowy

40,00

 

 

 

 

V. BIOCHEMIA

 

1

Albumina (ICD-9: I09)

6,50

2

ALAT (ICD-9: I17)

5,70

3

ASPAT (ICD-9: I19)

5,70

4

Amylaza w moczu (ICD-9: I25)

6,50

5

Amylaza (ICD-9: I25)

6,50

6

Białko całkowite (ICD-9: I77)

5,70

7

Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87)

5,70

8

Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)

5,70

9

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (ICD-9: O93)

9,00

10

Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)

5,70

11

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (ICD-9: K33)

5,70

12

Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11)

5,70

13

Fosfor nieorganiczny w surowicy (ICD-9: L23)

5,70

14

Glutamylotranspeptydaza (GGTP) (ICD-9: L31)

5,70

15

Glukoza w moczu (ICD-9: L43)

5,70

16

Glukoza (ICD-9: L43)

5,70

17

Glukoza – krzywa obsi ążeniowa

5,70

18

Glukoza – profil dobowy

5,70

19

CK, kinaza kreatynowa (ICD-9: M18)

7,00

20

CK-MB, kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy aktywn. (ICD-9: M19)

9,00

21

Kreatynina (ICD-9: M37)

5,70

22

Kwas foliowy (ICD-9: M41)

17,00

23

Kwas moczowy (ICD-9: M45)

5,70

24

Kwas walproinowy

20,00

25

Lipaza (ICD-9: M67)

11,00

26

Lipidogram

10,00

27

Lit (ICD-9: M73)

13,00

28

Magnez w surowicy (ICD-9: M87)

5,70

29

Mocznik w surowicy (ICD-9: N13)

5,70

30

Potas (ICD-9: N45)

5,70

31

Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny (Proteinogram) (ICD-9: I79)

14,90

32

Sód (ICD-9: O35)

5,70

33

Wapń całkowity (ICD-9: O77)

5,70

34

Żelazo (ICD-9: O95)

5,70

35

Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)

17,00

36

Amoniak w surowicy

33,00

37

Benzodiazepiny

19,50

38

Benzodiazepiny w surowicy

19,50

39

Chlorki w surowicy (ICD-9: I97)

5,70

40

EGFR (ICD-9: M37)

5,70

41

Karbamazepina

25,00

42

Luteotropina w surowicy (ICD-9: L67)

14,00

43

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (ICD-9: I83)

21,00

44

Troponina I (ICD-9: O59)

24,00

45

Prokalcytonina

95,00

 

 

 

 

VI. MARKERY NOWOTWOROWE

 

1

AFP (ICD-9: LO7)

19,00

2

CEA (ICD-9: I53)

18,00

3

Beta-HCG (ICD-9: L46)

15,00

4

CA 125 (ICD-9: I41)

18,00

5

CA 15-3 (ICD-9: I43)

18,00

6

CA 19-9 (ICD-9: I45)

18,00

7

PSA całkowity (ICD-9: I61)

13,00

8

PSA wolny (ICD-9: I63)

15,00

 

 

 

 

VII. BIAŁKA SPECYFICZNE

 

1

Ferrytyna (ICD-9: L05)

15,00

2

Hemoglobina glikowana (HbA1c) (ICD-9: L55)

12,00

3

Transferyna (ICD-9: O43)

15,00

 

 

 

 

VIII. IMMUNOLOGIA

 

1

Hbs antygen (ICD-9: V39)

13,00

2

Borelioza IgG (ICD-9: S21)

29,00

3

Borelioza IgM (ICD-9: S25)

29,00

4

HIV przeciwciała (test potwierdzający) (ICD-9: F90)

236,00

5

IgE całkowite (ICD-9: L89)

12,00

6

Hbs przeciwciała (ICD-9: V42)

18,50

7

HCV przeciwciała (ICD-9: V48)

18,50

8

Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEA-S) (ICD-9: K27)

18,00

9

Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45)

17,00

10

Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41)

17,00

11

HIV antygen/przeciwciała (ICD-9: F91)

14,00

12

Witamina B12 (ICD-9: O83)

14,00

13

P-ciała p/HEV IgG (wirus zapalenia wątroby typu E)

155,00

14

Dehdroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) (ICD-9: K25)

40,00

15

Badanie poziomu cynku

21,00

 

 

 


 

IX. HORMONY

1

Hormon folikulotropowy (FSH) (ICD-9: L65)

12,00

2

Kortyzol (ICD-9: M31)

17,00

3

Progesteron (ICD-9: N55)

14,00

4

Prolaktyna (ICD-9: N59)

13,00

5

Testosteron (ICD-9: O41)

15,00

6

Testosteron wolny (ICD-9: O41)

42,00

7

Hormon tyreotropowy (TSH) (ICD-9: L69)

9,00

8

Trijodotyronina wolna (FT3) (ICD-9: O55)

12,00

9

Tyroksyna wolna (FT4) (ICD-9: O69)

12,00

10

Estradiol (ICD-9: K99)

11,50

11

Trijodotyronina (T3) (ICD-9: O51)

11,00

12

Tyroksyna (T4) (ICD-9: O67)

11,00

 

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

Zespół pobiera opłatę za każdą rozpoczętą kolejną dobę przechowywania zwłok, po upływie 72 godzin od momentu przekazania zwłok do chłodni, w wysokości 50,00 zł netto (plus obowiązująca stawka VAT).

Zasady odpłatności za pobyt Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.
 1. Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta ,w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 3. W przypadku wystąpienia hospitalizacji za okres pobytu pacjenta w szpitalu ZOL pobiera opłatę obniżoną w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.
 4. Za okres przepustki pacjenta ZOL pobiera opłatę z tytułu zajętego łóżka w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności pacjenta w Zakładzie. Zakład nie ponosi kosztów związanych z transportem pacjenta na przepustkę i z przepustki.
 5. Wysokość opłaty za pobyt w ZOL ustala Kierownik ZOL Psychiatrycznego w Rasztowie. Wysokość opłaty ustalana jest na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu pacjenta ustala się nową opłatę.
 6. Opłatę za ZOL ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, a w szczególności:
  • decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie, przez właściwy organ rentowy albo emerytalno- rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL do odbioru tych należności przez Zakład.
 7. Zapłatę za pobyt w ZOL pacjent zobowiązany jest uiszczać z góry za okres miesięczny, w terminie płatności nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Zapłata pierwszej opłaty nastąpi przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Our website is protected by DMC Firewall!