Friday the 18th - - Hostgator Coupon
 1. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego – Psychiatrycznego podpisane przez lekarza.
 2. Oświadczenie o zgodzie na potrącenie odpłatności.
 3. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego.
 4. Wywiad pielęgniarski.
 5. Zaświadczenie lekarskie.
 6. Ocena wg skali Barthel.
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli posiada.
 8. Xero decyzji ZUS lub inne (np. zasiłek stały z Opieki Społecznej).
 9. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona:
 •  - Postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody
 •  - Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu
 •  - Postanowienie o ustaleniu opiekuna prawnego.

10. Karty informacyjne leczenia szpitalnego.

11. Wywiad środowiskowy

 

Komplet dokumentów składa się w Kancelarii Ogólnej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27.

Our website is protected by DMC Firewall!