Thursday the 18th - - Hostgator Coupon

 

Szpital Nowowiejskim w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2018 r. realizuje projekt

„Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”.

Celem projektu realizowanego w Szpitalu Nowowiejskim jest podniesienie kwalifikacji 200 lekarzy z diagnozowania i leczenia chorób oraz zaburzeń psychicznych. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty, a bezpośrednie wsparcie będzie kierowane do lekarzy pracujących w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy POZ. Wsparcie będzie kierowane do osób, które wykazują chęć i potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji z obszaru diagnozy oraz leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Zakres tematyczny kursów obejmować będzie:

1) Nabycie umiejętności wczesnego rozpoznania i leczenia zaburzeń depresyjnych
2) Lęk i zaburzenia lękowe
3) Komunikacja z pacjentem i jego otoczeniem w zawodzie lekarza
4) Aspekty prawne postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
5) Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu
6) Używanie substancji psychoaktywnych w praktyce lekarzy nie psychiatrów

Okres realizacji projektu: od 1.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Our website is protected by DMC Firewall!