Thursday the 30th - - Hostgator Coupon

 Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko
Głównego Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych

 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zmianowość:  Jedna zmiana

Wykształcenie:  wyższe

Warunki pracy:  godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

Doświadczenie:

  co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na podobnym stanowisku,

· wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi stosowanymi w ramach procesu udzielania zamówień publicznych, umożliwiające samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

● umiejętność współpracy w zespole i efektywnej komunikacji.

 

Opis stanowiska pracy:

Obsługa organizacyjna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze strony Zamawiającego, w tym:

prowadzenie dokumentacji kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją poszczególnych etapów postępowania oraz nadzór nad przestrzeganiem terminów ich realizacji,

● opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Szpitala specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, projektów umów oraz innych dokumentów wymaganych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

● dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badanie czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz ocena formalnoprawna ofert,

● opracowywanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej i na platformie e-zamówienia,

­● uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, w tym jako sekretarz, oraz prowadzenie ich obsługi organizacyjnej,

­● współudział w przygotowywaniu planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach,

wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście:           Dział Zamówień Publicznych

                Szpital Nowowiejski, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy. CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

Inne informacje:

●  w CV należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy będą wymagane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,

 zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami,

·    termin składania aplikacji do 20 października 2023 r.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko
specjalisty w Dziale Analiz i Kontrolingu

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zmianowość:  Jedna zmiana

Wykształcenie:  min. średnie, pożądane wyższe

Wymagania:  Średniozaawansowana znajomość pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel); umiejętności analityczne i wyciągania wniosków. Mile widziana znajomość oprogramowania AMMS.

Warunki pracy:  Godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

Praca w wolne dni:  Nie

Opis stanowiska pracy :

1) Wykonywanie prac związanych z opracowywaniem analiz finansowych i raportów,

2) Standaryzacja danych statystycznych pochodzących z medycznych komórek organizacyjnych,

3) Inicjowanie nowych rozwiązań, wskazywanie możliwych usprawnień i gotowość do wdrażania zmian,

4) Przygotowywanie działań naprawczych i monitoring ich realizacji,

5) Dodatkowo wsparcie:

a.     działań informacyjnych i marketingowych szpitala,

b.    pisania wniosków o dofinansowanie,

c.     rozliczanie projektów zewnętrznych,

6) Przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu pracy, zasad BHP i P.POŻ, oraz zasad współżycia społecznego,

7) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu,

8) Wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail  -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście –    Dział Kadr i Płac

Szpital Nowowiejski 00-665 Warszawa ul : Nowowiejska 27 

Telefon kontaktowy   –   221165316

 W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisku
Asystent zdrowienia

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Nowowiejska 27
Komórka organizacyjna i lokalizacja: Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital Nowowiejski

Wymagane wykształcenie: ukończony kurs specjalistyczny potwierdzony certyfikatem, doświadczenie własnego kryzysu psychicznego, odbyta terapia własna, odbyte staże.

Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia: od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Trochimiuk - Kierownik Działu Kadr i Płac pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 316  lub Panią Agnieszka Stefaniak – Kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych  pod numerem telefonu +48 22 11 65326  oraz składanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „asystent zdrowienia”)

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!