Szpital - Centrum Psychoterapii

 
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
Ośrodek Leczenia Specjalistycznego
Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny
Oddziały Warszawa
Oddział dzienny dzieci
Oddział dzienny
Centrum Psychoterapii
Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
 

        

 
Centrum Psychoterapii
Centrum Psychoterapii 00-744 Warszawa

φ Centrum Psychoterapii

Centrum Psychoterapii jest otwartą placówką psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych, wchodzącą w skład SWZPZPOZ w Warszawie, stanowiącą jednocześnie część bazy klinicznej II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie.

W skład Centrum wchodzą 3 jednostki:

Poradnia Leczenia Nerwic

Poradnia Leczenia Nerwic oferuje specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, porady terapeutyczne i kontrolne z leczeniem farmakologicznym oraz kwalifikację i przygotowanie pacjentów do leczenia w naszym Oddziale Dziennym.

Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia

Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia prowadzi diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń seksualnych.

Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Nasza oferta terapeutyczna:

W Oddziale Dziennym prowadzimy intensywną, krótkoterminową psychoterapię grupową. Psychoterapia może być w razie konieczności wspomagana farmakologicznie. Zajęcia odbywają się codziennie, w dni robocze, przez okres 12 tygodni. Praca w grupie stanowi okazję do przyglądania się swoim ograniczeniom w kontaktach z innymi ludźmi, których źródłem są często wcześniejsze życiowe doświadczenia, w tym relacje rodzinne. Specyfika terapii grupowej sprzyja uczeniu się przekraczania tych ograniczeń, poprzez osiąganie wglądu, lepsze zrozumienie siebie i innych oraz przyswajanie nowych, bardziej funkcjonalnych zachowań.

W naszym Centrum można skorzystać z psychoterapii zarówno w nurcie psychodynamicznym jak i poznawczo-behawioralnym.

Wszystkie usługi terapeutyczne świadczone są nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Nasza oferta jest adresowana do osób, które cierpią z powodu zaburzeń i problemów emocjonalnych, w tym:               

• zaburzeń lękowych

• nerwic

• reakcji depresyjnych

• zaburzeń jedzenia – bulimia

• problemów osobowościowych

• trudności w relacjach z bliskimi ludźmi 

• problemów seksualnych

oraz są gotowe:

• poznać same siebie, swoje uczucia, przeżycia i związki między nimi

• badać własny udział w dotykających ich problemach i trudnościach

• starać się zmienić własne postawy, nawyki i dysfunkcjonalne przekonania

• aktywnie współdziałać z terapeutami i innymi pacjentami w procesie psychoterapii

Kogo nie leczymy w Centrum Psychoterapii:

Osób:

• z zaburzeniami organicznymi

• uzależnionych od alkoholu i innych substancji

• cierpiących na psychozy

• z endogennymi zaburzeniami afektywnymi

• cierpiących na anoreksję

• mających osobowość antysocjalną

• z tendencjami samobójczymi

• niezdolnych do kontrolowania swoich impulsów

• dostrzegających źródła swych problemów wyłącznie poza sobą

• oczekujących jedynie farmakoterapii

• w trakcie intensywnego leczenia na schorzenia somatyczne

Ze względu na bardzo duże spiętrzenia emocji w czasie sesji grupowych do Oddziału Dziennego nie przyjmujemy kobiet w ciąży.  

ZAPISY osobiście w sekretariacie Centrum Psychoterapii lub telefonicznie

                                                      022 841 26 13

Osoba zgłaszająca się musi mieć ze sobą dowód osobisty, dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz skierowanie do psychologa.

 

 
O nas l Zamówienia publiczne l Jednostki organizacyjne l Galeria l Kontakt l Przetargi
Projekt i wykonanie: IBE